Manuele Therapie

Manuele therapie is een specialisatie van fysiotherapie betreffende neuromusculoskeletale klachten. In het bijzonder heeft de manueeltherapeut geavanceerde kennis en vaardigheden verworven op het gebied van (complexe) wervelkolom gerelateerde klachten. De manueeltherapeut is sinds 2015 op masterniveau (MSc) opgeleid en past zijn therapie toe op basis van de best beschikbare evidentie welke tevens is afgestemd op de voorkeuren en wensen van de patient. De manueeltherapeut staat tevens ingeschreven in het register voor manueeltherapeuten.

Manuele therapie bestaat uit specifieke manipulaties en mobilisaties, eventueel gecombineerd met specifieke oefentherapie. In de volksmond wordt de manueeltherapeut ook wel “kraker” genoemd. Manuele therapie is echter meer dan slechts manipuleren (kraken). Vanwege de uitgebreide kennis van stoornissen van de wervelkolom, gewrichten en hoofdpijnsyndromen, is de manueeltherapeut in staat specifieker te diagnosticeren. De therapie wordt vervolgens zorgvuldig afgestemd op het herkende patroon cq syndroom.

Een patient met pijnklachten ondervindt vaak snel vermindering van (pijn) klachten als gevolg van manuele therapie. De manueel therapeut richt zich met name op stoornissen/pijnklachten welke te maken hebben de wervelkolom of gewrichten:

  • lage rugpijn
  • hoge rugpijn
  • nekpijn
  • hoofdpijn
  • schouderpijn
  • heuppijn
  • duizeligheid, BPPD
  • pijnklachten waarbij het gewricht betrokken is (bewegingsbeperkingen, “blokkades”, verhoogde spierspanning)

Manuele therapie is een veilige vorm van paramedische zorg. De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie heeft een beroepsnorm ingesteld om contra-indicaties uit te sluiten en specifieke tests uit te voeren om zodoende de kans op na- en bijwerkingen te minimaliseren.

Vanwege de specialistische kennis en vaardigheden is de manueeltherapeut de bewegingsconsulent bij uitstek. Uit onderzoek blijkt dat manuele therapie beter werkt dan fysiotherapie.

Voor manuele therapie heeft u geen verwijzing nodig. Manuele therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering waaraan vaak een maximum van 9 behandelingen wordt gesteld.