Behandeling

In de eerste behandeling worden, middels een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek, de klachten onderzocht. Duidelijk moet worden hoe deze tot stand zijn gekomen, hoe lang deze al aanwezig zijn en hoe het beloop van de klachten is. In overleg met de patiënt zal vervolgens een behandelplan opgesteld worden. Een behandeling duurt circa 30 minuten.

In de fysiotherapie en manuele therapie behandelen we middels verschillende behandelinterventies, te weten:

  • Manuele verrichtingen
  • Massage
  • Fysische therapie
  • Oefentherapie
  • Instructies/adviezen


Manuele verrichtingen
worden uitgevoerd door de fysiotherapeut. De fysiotherapeut kan middels tracties en translaties (passieve mobilisaties) in de wervelkolom of in gewrichten van ledematen de bewegingsvrijheid vergroten. Hierdoor kan de pijn en stijfheid verminderd worden. De manueeltherapeut is gespecialiseerd in het manipuleren (kraken) en gericht mobiliseren.

Massage bevordert de bloedcirculatie en vermindert de spierspanning. De aanvoer van voedingstoffen en afvoer van afvalstoffen wordt bevorderd. Hierdoor kan het aangedane weefsel sneller herstellen. Massage heeft tevens een ontspannend effect. Speciale massage technieken worden toegepast bij onder andere peesontstekingen en verklevingen van het onderhuids bindweefsel. Door bindweefselmassage kunnen inwendige organen beïnvloed worden.

Fysische therapie is het toedienen van fysische (natuurlijke) prikkels met als doel aandoeningen te genezen en/of om het herstelproces te bevorderen. Door middel van fysische prikkels (warmte, koude, elektrische of ultrasone prikkels) toe te dienen op de aangedane weefsels worden fysiologische reacties gerealiseerd, teneinde de zelf genezende werking van het lichaam te stimuleren. De te realiseren fysiologische reacties zijn doorgaans het verbeteren van de weefselcirculatie  met als doel weefselherstel en het beïnvloeden van de zenuwgeleiding met als doel pijnregulatie of spierstimulatie.

Oefentherapie is vaak een onderdeel van de behandeling. Met behulp van apparatuur kan de kracht, soepelheid en stabiliteit getraind worden. De patiënt krijgt vrijwel altijd huiswerkoefeningen mee ter bevordering van de kracht, soepelheid en stabiliteit.

Instructies en adviezen worden gegeven bij houdingstherapie, oefeningen en werkhoudingevaluaties. Zo kunnen alternatieve (werk) houdingen en bewegingen de klachten doen afnemen. De fysiotherapeut kan u inzicht verschaffen in wat de klachten heeft doen ontstaan en wat de klachten zou kunnen verminderen. Middels leefregels kunnen patiënten hierin begeleid worden. Daarnaast kan de fysiotherapeut u ook adviseren bij het verhogen van de lokale en algemene belastbaarheid waardoor eventuele toekomstige klachten vermeden kunnen worden.

Bovenstaande interventies kunnen ook in een behandeling gecombineerd worden.