Wat is Fysiotherapie

Fysiotherapie is een vorm van paramedische zorg die zich richt op het bewegend functioneren van de mens.

Het menselijk lichaam is een goed georganiseerde machine bestaande uit een systeem waarin spieren, pezen, kapsels, botten en gewrichten allerlei bewegingen mogelijk maken. Lopen, staan, draaien, springen, bukken, tillen, het lijken volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Zo kunt u na een misstap op de trap plotseling last van uw rug krijgen, of kunt u door een sliding tijdens voetbal uw knie verdraaien. Voor soortgelijke klachten kunt u terecht bij de fysiotherapeut.

De fysiotherapeut is deskundige van het “houding- en bewegingsapparaat” en begeleidt, adviseert en behandelt klachten van het houding- en bewegingsapparaat. Daarnaast helpt de fysiotherapeut (ergere) klachten te voorkomen.

De fysiotherapeut verricht een anamnese, een lichamelijk onderzoek en stelt in samenspraak met de patiënt een behandelplan op. De subdoelen van een fysiotherapeutische behandeling zijn bijvoorbeeld:

  • Functieverbetering van (deel) gebieden van het lichaam
  • Optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening
  • Pijnvermindering
  • Krachtverbetering
  • Mobiliteitverbetering
  • Circulatieverbetering

Hoofddoel is vaak dat de patiënt zijn alledaagse activiteiten en/of participatie kan blijven uitvoeren of weer als voorheen kan hervatten.

De patiënt is altijd mede verantwoordelijk voor zijn eigen herstel. Een actieve coping is derhalve gewenst. De fysiotherapeut vervult naast een actieve rol tijdens het behandelen tevens een passieve rol door middel van het geven van adviezen en instructies.

Sinds 1 januari 2007 kunnen mensen rechtstreeks een fysiotherapeut bezoeken als ze klachten hebben aan het houding- en bewegingsapparaat,  voor deze datum had men een verwijzing van een huisarts of specialist nodig.