Over Ons

Fysiotherapie Mehta is opgericht in 2006 en bestaat uit twee praktijken. De hoofdvestiging is gevestigd aan de Rijswijkseweg 357 in de multiculturele wijk Laak te Den Haag. De nevenvestiging is gevestigd aan de Van der Vennestraat 117b in de multiculturele wijk de Schilderswijk te Den Haag. Op deze wijze trachten wij zorg en service te bieden aan onze patiënten die woonachtig zijn in de verschillende wijken van de stad.

U kunt bij ons terecht voor fysiotherapie, manuele therapie en medische training. Wij zijn Direct Toegankelijk voor Fysiotherapie (DTF), wat inhoudt dat u zonder verwijzing van een huisarts of specialist een afspraak kunt maken. Daarnaast hebben wij contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Tevens hanteren wij geen wachtlijst. Indien het wegens omstandigheden niet mogelijk is de praktijk te bezoeken, komen wij aan huis om u te behandelen.

Visie

In de huidige maatschappij is het maken van lange werkdagen geen vreemd verschijnsel. Haast, weinig slaap en een tekort aan lichaamsbeweging zijn u waarschijnlijk niet onbekend. Het dagritme en de (over) belasting die daarmee gepaard gaat, kan uiteindelijk zijn tol eisen. Hierdoor kunnen er allerlei stoornissen ontstaan aan het houding- en bewegingsapparaat. Bij stoornissen gaat het in feite om een disbalans tussen enerzijds de belasting, en anderzijds de belastbaarheid.

De mens is echter meer dan slechts een lichaam (biologisch). De verwerking  van vele prikkels uit deze omgeving zijn van invloed op het welzijn van de mens (psychologisch). Een mens staat in relatie tot zijn omgeving (sociaal). Een verstoring van een van deze factoren kan resulteren in een verstoorde balans met een verminderde kwaliteit van leven tot gevolg. Met dit model wordt het logisch de patiënt in een biopsychosociaal perspectief  te plaatsen. Een verstoring  van één of meer van deze factoren draagt vaak bij aan het ontstaan van (chronische) klachten. De patiënt is hierdoor beperkt in zijn alledaagse activiteiten en/of participatie aan werk of sport.

Doel

Wij zullen een analyse maken op basis van gegevens vanuit biologisch, psychologisch en sociaal oogpunt. Onze visie is dan ook om, middels het biopsychosociaal model, u zodanig te adviseren en te behandelen, waardoor u uw  alledaagse activiteiten of participatie weer als voorheen kunt uitoefenen. Met de verbijzondering manuele therapie als specialisatie, kunnen wij u nog gerichter van dienst zijn.

Graag houden we ons aanbevolen in overleg met u, een analyse en behandelplan op te stellen om uw balans te herstellen.