Dry Needling

Dry needling houdt in het aanprikken van een verharding in een spier middels een acupunctuurnaald.

Een dergelijke verharding in een spier wordt in de volksmond regelmatig een “spierknoop” genoemd. De officiële term hiervoor is myofasciale triggerpoint, welke als een drukpijnlijke verharding of verdikking in een spier is gelegen. Met myofasciaal wordt bedoeld alles wat met spieren en bindweefsel te maken heeft. Dry needling is een effectieve methode om myofasciale triggerpoints te behandelen.

Dry needling, ook wel Intra Muscular Stimulation (IMS) genoemd, is een behandeltechniek welke wordt toegepast om pijn- en stijfheidsklachten in de spier te behandelen. Zowel acute als chronische myofasciale pijnklachten kunnen worden behandeld. Bij dry needling plaatst de therapeut een heel dun acupunctuurnaaldje in de triggerpoint in de spier. De spier reageert met een local twitch response (samentrekking) en zal zich daarna ontspannen (release). De patiënt ervaart meteen meer bewegingsruimte. Soms heeft een patiënt na de behandeling een soort beursige spierpijn, maar dit gevoel verdwijnt meestal in korte tijd.

Alhoewel dry needling wordt toegepast met een acupunctuurnaald, worden er geen punten in energiebanen aangeprikt zoals bij acupunctuur. Middels dry needling wordt met een “droge” acupunctuurnaald slechts de triggerpoint in de spier aangeprikt. Er worden dus geen toegevoegde vloeistoffen ingespoten.

De dry needle behandeltechniek is door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie opgenomen in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut. Hiermee valt de dry needle techniek dus onder de reguliere fysiotherapeutische zorg en daarmee tevens onder de vergoeding voor fysiotherapie, veelal vergoed uit het aanvullende verzekeringspakket.