Vergoeding

Fysiotherapie vanaf 18 jaar

Fysiotherapie wordt voor mensen ouder dan 18 jaar beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Bij een niet-chronische aandoening valt de dekking altijd onder de aanvullende verzekering. Alleen verzekerden met een chronische aandoening krijgen vanaf de 20e behandeling de kosten vergoed vanuit de basisverzekering. Heeft u een chronische aandoening, dan kunt u zich aanvullend verzekeren voor de vergoeding van de eerste 20 behandelingen. Indien u geen chronische aandoening hebt, valt de dekking altijd onder de aanvullende verzekering.

Chronische aandoening vanaf 18 jaar

Wat er onder een chronische aandoening verstaan wordt, vindt u op de chronische lijst. Op deze lijst staat tevens aangegeven of een bepaalde aandoening gelimiteerd of ongelimiteerd vergoed wordt. Bij een chronische aandoening is een verwijzing van de huisarts of specialist noodzakelijk. Een chronische aandoening wordt vanaf de 20e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering, de eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering indien u aanvullend verzekerd bent.

Fysiotherapie tot 18 jaar

Kinderen tot 18 jaar hebben recht op 9 behandelingen uit de basisverzekering. Dit kan eventueel verlengd worden met nog eens 9 behandelingen op verwijzing van de huisarts of specialist.

Chronische aandoening tot 18 jaar

Heeft u een chronische aandoening en bent u jonger dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. De aanvullende verzekering op naam van de ouder is in dit geval niet noodzakelijk. De chronische lijst geeft aan welke aandoeningen gelimiteerd of ongelimiteerd vergoed worden. Bij een chronische aandoening is een verwijzing van de huisarts of specialist noodzakelijk.

Is een verwijzing van de huisarts of specialist noodzakelijk?

U heeft geen verwijsbrief meer nodig voor de fysiotherapeut. Op deze wijze kunt u direct beginnen aan uw herstel met de specialist in beweging. De fysiotherapeut is tegenwoordig direct toegankelijk (DTF).

Een verwijzing van de huisarts of specialist is wel noodzakelijk indien u een chronische aandoening heeft, of als u aan huis behandeld wilt worden.

De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Besluit u gebruik te maken van de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) door rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of er een fysiotherapeutische indicatie bestaat. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Indien er tijdens de screening een indicatie voor fysiotherapie wordt vastgesteld, dan volgt direct daarop de intake en onderzoek na screening. Dit gebeurt dan achtereenvolgens op dezelfde datum.

Uw behandelingen worden ook zonder verwijzing geheel vergoed indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie.

Aan huis behandeling

Bent u niet in staat naar de praktijk te komen, dan komen we u aan huis behandelen. Sommige verzekeraars stellen als eis dat een aan-huis behandeling geschiedt op basis van een verwijzing waarop de arts aangeeft dat de verzekerde aan huis behandeld dient te worden.

Knie en heup artrose

Knie en heup artrose worden vanaf 2018 12 keer vanuit de basisverzekering vergoed. Deze behandelingen krijgt u dus extra en bovenop uw behandelingen uit uw aanvullende verzekering. Om deze 12 behandelingen voor knie of heupartrose te kunnen ondergaan dient u wel een verwijzing van uw huisarts of specialist te overleggen.

Gecontracteerde zorg

Wij hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Op deze wijze kunt u er zeker van zijn dat uw behandelingen bij ons gedekt zijn. Tevens worden op deze wijze de behandelingen rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Niet (aanvullend) verzekerden

Bent u niet (aanvullend) verzekerd voor fysiotherapie, dan geldt voor u de tarievenlijst voor niet verzekerden. U dient de kosten van de behandelingen dan zelf te betalen. Hier vindt u de tarievenlijst.

De betalingen kunt u voldoen per bank op NL13 INGB 0004 6262 98 ten name van Fysiotherapie Mehta.