Schouderimpingement/subacromiaal syndroom

Schouderimpingement/subacromiaal syndroom

Dit is een van de meest voorkomende schouderklachten in de dagelijkse praktijk. Hierbij is één van de rotator cuff spieren (m. supraspinatus) en/of de slijmbeurs geïrriteerd waardoor er een pijnlijke beperking van de schouder ontstaat.

Waar bestaan de aangedane structuren uit?

De supraspinatusspier die ontspringt van het bovenste gedeelte van het schouderblad en zijn aanhechting vindt aan de voorzijde van de schouderkop. De slijmbeurs is tevens gelegen tussen schouderkop en schouderdak.

Wanneer raken deze structuren geïrriteerd?

  • overbelasting, herhalende bewegingen met de arm boven het hoofd (glazenwassers, schilders)
  • blokkade in één of meer van de bewegingsrichtingen van het schoudergewricht
  • een te kleine ruimte tussen de schouderkop en het schouderdak.

 

Symptomen

De patiënt heeft een pijnlijk traject tussen de 70 en 120 graden zijwaarts heffen van de arm. De slijmbeurs/m.supraspinatus raakt bekneld tussen kop en dak. Het reiken naar de rug is tevens een beperkte beweging. Veelal is de voorzijde van de schouder drukgevoelig.

Behandeling 

Wat kan de fysiomanueeltherapeut voor u betekenen?

De fysiotherapeut zal na een vraaggesprek het lichamelijk onderzoek uitvoeren. De behandeling kan bestaan uit het frictioneren van de aanhechting van de aangedane spier op de voorzijde van de schouderkop, het manueel mobiliseren van het schoudergewricht en eventueel middels het toedienen van ultrageluid. De aangedane spieren en pezen zullen worden getraind.

De patiënt krijgt, afhankelijk van de klachten, altijd een combinatie van huiswerkoefeningen mee. Een evaluatie van de werkhouding en de belasting gedurende de dag worden ook besproken. Gekeken wordt naar een optimale afstemming tussen belasting- en belastbaarheid en zo nodig naar alternatieve bewegingstrategieën en/of een evaluatie van de werkplek.

In sommige gevallen is een injectie met corticosteroïden geïndiceerd.