Tarieven

Tarievenlijst (2024) niet verzekerden Fysiotherapie Mehta

Zitting fysiotherapie  € 37,50-
Zitting manuele therapie           € 47,50-
Screening, intake en onderzoek na screening € 45,-
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,-
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek/consult € 60,-
Lange zitting complexe/meervoudige zorgvragen € 50,-
Toeslag voor uitbehandeling € 17,50
Inrichtingstoeslag € 17,50
Korte rapportage € 60,-
Uitgebreide rapportage € 80,-
Massage 30 minuten € 32,50
Massage 60 minuten € 65,-
Niet nagekomen afspraak € 36,50

Zitting fysiotherapie : behandeling fysiotherapie in de praktijk.

Zitting manuele therapie: gespecialiseerde fysiotherapie betrekking hebbend op complexe zorgvragen.

Screening, intake en onderzoek na screening: vervolg op de screening waarbij een indicatie  is gesteld voor verder fysiotherapeutisch onderzoek. De fysiotherapeut neemt een vraaggesprek af en verricht een onderzoek. Vervolgens stelt de fysiotherapeut een behandelplan op en legt de verkregen gegevens vast in het patiëntendossier.

Intake en onderzoek na verwijzing: op verwijzing van een arts neemt de fysiotherapeut een vraaggesprek af en voert een onderzoek uit. De fysiotherapeut stelt vervolgens een behandelplan op en legt de verkregen gegevens vast in het patiëntendossier.

Zitting fysiotherapie aan huis: een behandeling fysiotherapie aan huis van de patiënt. In sommige gevallen is een verwijsbrief noodzakelijk bij een aan-huis behandeling.

Eenmalig  fysiotherapeutisch onderzoek/consult op verzoek van een arts: op verzoek van een arts wordt een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek verricht. Het doel is om meer informatie te verkrijgen met betrekking tot de  diagnose. De fysiotherapeut stelt een schriftelijk rapport op en informeert de verwijzer met betrekking tot de fysiotherapeutische mogelijkheden.

Rapportage, kort of uitgebreid: korte of uitgebreide schriftelijke  informatieverstrekking aan derden, waarbij toestemming van de betrokken patiënt vereist is.

De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren af zegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. De rekening voor een niet nagekomen afspraak kan niet bij de zorgverzekeraar worden verhaald. Telefonisch afmelden kan van maandag tot en met zaterdag op telefoonnummer 070-3260468. Afmelden per e-mail kan 7 dagen per week via info@fysiotherapiemehta.nl.

De betaling dient direct na de behandeling contant te worden voldaan. Indien u een nota heeft ontvangen dan kunt u deze voldoen per bank op NL13 INGB 0004 6262 98 ten name van Fysiotherapie Mehta. Gelieve de nota binnen 14 dagen na de declaratiedatum te voldoen.